در حال بارگذاری ...
برگشت >>
    بخشنامه استفاده از منجیان غریق دارای آمادگی سال98 بخشنامه استفاده از منجیان غریق دارای آمادگی سال98۱۳۹۸/۰۴/۰۸

     مدیران اماکن آبی  از تاریخ7تیرماه سال98 فقط می توانند از منجیان غریق دارای آمادگی سال98 استفاده نمایند وضمنا در کنار داشتن گواهی آمادگی سالجاری، تاییدیه هیات مبنی برحضور منجی غریق در مجموعه آبی تحت مدیریت الزامی است. برای دریافت گواهی آمادگی سالجاری منجی غریق و تاییدیه هیات میبایست از طریق پنل مدیریت خود اقدام نمایید 

    برای دریافت پنل واطلاعات بیشتر به هیات مراجعه شود