در حال بارگذاری ...
برگشت >>
  پایان ثبت نام کد702 جمعه مورخ18 مردادماه می باشدوشروع دوره702 پایان ثبت نام کد702 جمعه مورخ18 مردادماه می باشدوشروع دوره702۱۳۹۸/۰۵/۱۸

  پایان ثبت نام کد۷۰۲ جمعه مورخ۱۸ مردادماه می باشد.
   شروع دوره:
  استخری: یکشنبه وسه شنبه مورخ ۲۰ و۲۲ مرداد
  ساعت ۷صبح استخر شهیدحججی
  تئوری: دوشنبه و سه شنبه ۲۱و۲۲ مرداد ساعت ۱۹ اتاق CPR جنب هیات 
  📌کلیه ثبت نام کنندگان میبایست حداکثر شنبه مورخ ۱۹ مرداد  یک روز قبل از شروع دوره به دفتر هیات برای انجام تعهد  مراجعه نمایند در غیراینصورت اجازه ورود به دوره را نخواهند داشت.