در حال بارگذاری ...
برگشت >>
    قایل توجه منجیان غریق غیربومی قایل توجه منجیان غریق غیربومی۱۳۹۸/۰۴/۰۶

    قایل توجه منجیان غریق غیربومی 
    🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
    دوره های  تجدید دوره روز جمعه  مورخ ۷ تیرماه فقط مربوط به منجیان بومی میباشد.لذا منجیان غیربومی امکان حضور در تجدید دوره روز جمعه را ندارند