در حال بارگذاری ...
برگشت >>
    قابل توجه منجیان غریق تجدید دوره بانوان وآقایان قابل توجه منجیان غریق تجدید دوره بانوان وآقایان۱۳۹۸/۰۴/۰۵

    قابل توجه منجیان غریق تجدید دوره بانوان وآقایان
    🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
    به اطلاع میرساند دوره برگزار شده روز جمعه مورخ ۷ تیرماه (بانوان وآقایان)فقط برای منجیان غریق که در دوره اولیه خود تجدید شده اند برگزار می گردد و امکان حضور منجیان غریق دوبار تجدید شده نخواهدبود لذا درصورت شرکت نتایج مورد تایید هیات نخواهدبود.