در حال بارگذاری ...
برگشت >>
  قابل توجه منجیان غریق(آقایان و بانوان کل استان) که در دوره های آمادگی نجات غریق سال98 شرکت ننموده اند قابل توجه منجیان غریق(آقایان و بانوان کل استان) که در دوره های آمادگی نجات غریق سال98 شرکت ننموده اند۱۳۹۸/۰۵/۰۸

  قابل توجه منجیان غریق(آقایان و بانوان کل استان) که در دوره های آمادگی نجات غریق سال۹۸ شرکت ننموده اند 
  🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

  به اطلاع میرساند از آنجا که هیات فعالیتهای متعددی در طی سال میبایست انجام دهد.لذا نیاز به برنامه زمانبندی برای اجرای فعالیتهای خود خواهد داشت که درهمین راستا یکی از این فعالیتها، برگزاری دوره های آمادگی نجات غریق بوده است.به همین منظور انتظار میرود منجیان غریق بعنوان اعضای هیات به برنامه های زمانبندی شده در اطلاعیه وفراخوان ها توجه ونسبت به اجرای آن اقدام نمایند ، در غیر اینصورت باعث اختلال،بی نظمی و مشکلاتی در برنامه های هیات خواهندشد.
  باعنایت به موارد فوق براساس تصمیمات اتخاذ شده درجلسه هیات رییسه مقررشد  منجیان غریقی که قصدفعالیت درسالجاری را دارند و به هر دلیلی باعث بی نظمی در مجموعه فعالیتهای هیات شده اند این فرصت داده شود که در دوره های آمادگی سال ۹۸ ثبت نام نمایند.بدیهی است درصورت اعلام زمان اتمام ثبت نام ها به هیچ وجه دوره ای برگزار نخواهدشد. 
  لازم به توضیح است این تصمیم فقط برای سال۹۸ اجرا خواهدشد و درسالهای آتی تکرار نمی گردد