در حال بارگذاری ...
برگشت >>
  پیش ثبت نام آزمون ورودی نجات غریق درجه یک آقایان98 پیش ثبت نام آزمون ورودی نجات غریق درجه یک آقایان98۱۳۹۸/۰۶/۰۸

  این فراخوان بصورت پیش ثبت نام می باشد که درصورت رسیدن به حد نصاب لازم دوره برگزار خواهد شد بدیهی فقط مبلغ 10درصد آزمون ورودی ازشما کسرخواهدشد ومابقی آن در زمان ثبت نام قطعی آزمون ورودی دریافت خواهدشدلذا درصورت عدم امکان حضور در دوره ثبت نام ننمایید در غیر اینصورت وجه قابل برگشت نمی باشد .بدیهی است در صورت عدم حدنصاب لازم وجه دریافتی در دوره های بعدی برای شما منظور خواهدشد

  این دوره از کلاس برای استان خراسان رضوی اختصاص دارد
  مدارک وشرایط لازم 
  عکس 4*3پرسنلی
  تصویرشناسنامه
  تصویرکارت ملی
  کارت بیمه ورزشی سال98 به نام رشته نجات غریق
  مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
  کارت نظام وظیفه یا گواهی اشتغال به تحصیل
   برگه های گواهی کار به مدت شش سال
   برگه آمادگی به تعداد 6 سال
  کارت نجات غریق درجه دو
   توجه: مدرک تحصیلی لیسانس به بالا از سابقه یک سال کم می شود

  برگه سلامت تکمیل شده (فرم خالی درقسمت دانلود فرمها در سایت جهت استفاده موجود می باشد )
   درصورت ثبت نام قطعی مدارک لازم از شما تقاضا خواهدشد
  --------------------------------------------------
   مهلت پیش  ثبت نام 31 شهریور ماه می باشد

  برای اطلاع از مواد آزمون اینجا کلیک کنید