در حال بارگذاری ...
برگشت >>
  ورودی دوره نجات غریق درجه 2(بالای 16سال)آقایان ورودی دوره نجات غریق درجه 2(بالای 16سال)آقایان۱۳۹۸/۰۸/۱۵

  این دوره از کلاس برای استان خراسان رضوی اختصاص دارد
  تاکید می گردد قبل از شروع ثبت نام فایل مدارک اولیه کلاس بشرح ذیل را آماده داشته باشید 
  سپس اقدام به ثبت نام فرمایید
  عکس 4*3پرسنلی
  کارت بیمه ورزشی به نام رشته نجات غریق
  واریز مبلغ 1000000ریال کهاز طریق درگاه اینترنتی هیات درانتهای ثبت نام دریافت خواهد شد.(داشتن کارت بانکی به همراه رمز دوم اینترنتی ضروی است)ه
  مدرک تحصیلی حداقل دیپلم (برای متقاضیان زیر18سال گواهی اشتغال به تحصیل عکس داربا مهر وامضا اداره آموزش وپروش ناحیه مربوطه).
  کارت نظام وظیفه یا گواهی اشتغال به تحصیل

   برگه سلامت تکمیل شده (فرم خالی درقسمت دانلود فرمها در سایت جهت استفاده موجود می باشد )

  بدیهی است درصورت عدم شرایط و کسرمدارک فوق  به هیج وجه ثبت نام ننمایید درغیراینصورت وجه شما عودت نخواهد شد و امکان حضور در آزمون را نخواهید داشت
  درپایان چنانچه در آزمون ورودی پذیرفته شوید ثبت نام تکمیلی انجام خواهد شد و اصل کلیه مدارک میبایست به رویت هیات برسد
  قابل توجه ثبت نام کنندگان زیر18سال تمام
  درصورت قبولی افراد زیر 18سال تمام ،کارت کمک منجی غریق ازسوی فدراسیون صادر خواهد شد که مشمول  ماده4آیین نامه فدراسیون نجات غریق وغواصی می شود:
  برای اطلاع از متن ماده 4 آیین نامه مذکور اینجا کلیک کنید
  برای مشاهده موارد آزمون نجات غریق درجه  2 اینجا کلیک کنید

   زمان آزمون آبانماه خواهد بود.