در حال بارگذاری ...
برگشت >>
  دوره آمادگی نجات غریق ویژه منجیان غریق تجدید دوره بانوان کد511 دوره آمادگی نجات غریق ویژه منجیان غریق تجدید دوره بانوان کد511۱۳۹۸/۰۶/۱۹

  این دوره فقط ویژه منجیان غریق بانوان است که در دوره های آمادگی شرکت اما تجدید و یا در دوره های تجدید دوره مجددا موفق به کسب گواهی آمادگی خود نشده اند و همچنین غایبین در دوره ها می باشد. 

  دوره بمدت 9ساعت  در 4جلسه برگزار خواهد شد

  تقاضا می شود فقط منجیان غریق مذکور در این دوره ثبت نام نمایند و جاماندگان در دوره های آمادگی امکان ثبت نام در
  این دوره را سیستم نخواهد دهد.
  این دوره آخرین فرصت برای تجدید دوره ها می باشد .لذا درصورت عدم آمادگی پیشنهاد می شود در دوره شرکت
  ننمایید

  چنانچه تجدید دوره شده اید و امکان ثبت نام را سیستم به شما نمی دهدلطفا با هیات تماس ویا به دفتر هیات مراجعه و ثبت نام نمایید


  دوره مذکور مربوط به منجیان غریق غیر بومی نمی باشد .