در حال بارگذاری ...
برگشت >>
  دوره آمادگی نجات غریق بانوان ویژه شهرستان سرخس-کددوره 305 دوره آمادگی نجات غریق بانوان ویژه شهرستان سرخس-کددوره 305۱۳۹۸/۰۲/۰۱

  دوره فقط ویژه منجیان غریق شهرستان سرخس می باشد
  منجیان غریق محترم لطفا قبل از ثبت نام مطالب ذیل را بدقت مطالعه وسپس اقدام به ثبت نام فرمایید
  بدیهی است مسوولیت عدم رعایت وبی اطلاعی  موارد ذیل به هردلیلی متوجه شخص شما خواهد بود .
  زمان ومکان دوره پس از تکمیل ظرفیت کلاس اعلام خواهد شد
   
  باتوجه به اینکه اطلاعات و مدارک در سامانه قبلا دریافت شده است ثبت نام شما با وارد نمودن کد ملی و تاریخ تولد ویا نام کاربری ورمز عبور بلافاصله به مرحله پرداخت وجه از طریق درگاه می رسد وپس از پرداخت وجه  به پایان خواهد رسید لطفا رسید ثبت نام خود را پرینت نمایید

  مدارک ثبت نام اولیه 

  پرینت عضویت در بانک اطلاعاتی سامانه فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران و ارائه پرینت در زمان شروع دوره به مدیر کلاس
  جهت ورود وثبت نام عضویت فدراسیون به آدرس ذیل مراجعه نمایید
  http://portal.lifesaving.ir
  مبلغ 1/200/000 ریال که ارطریق درگاه اینترنتی سامانه هیات کسر می گردد
  کارت بیمه ورزشی بنام فدراسیون نجات غریق وغواصی و ارائه  در زمان شروع دوره به مدیرکلاس

  تذکر:
  درصورت نقص مدراک در روز اول شروع دوره از ورود به کلاس قطعا جلوگیری می گرددو روز اول به منزله غیبت تلقی خواهد شد.
  غیبت در دوره به هر دلیلی به منزله انصراف خواهدبود و منجی غریق میبایست مجددا مراحل ثبت نام و پرداخت شهریه دوره را طی نماید

  توجه 
  وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا از امکان حضور دردوره کاملا مطمئن باشیدوسپس ثبت نام نمایید