در حال بارگذاری ...

آدرس: میدان تختی - خیابان آبکوه - روبروی کوچه آبکوه3 - دفتر هیاتهای ورزشی مجموعه تختی - طبقه اول- تلفکس 05138430382

زمان پاسخگویی : شنبه تا چهار شنبه  ساعت 17:00 الی 20:00

 

شماره حساب بانکی :    0152505250000     بانک ملی شعبه سجاد مشهد

 

شماره کارت بانکی :  6037991899512515

 

بنام هیات نجات غریق وغواصی استان خراسان رضوی